Pts

1 2 3
Dmytro Mishchenko 9 3 5
Andrii Homylko 11 11 11