Pts

1 2 3 4 5
Vladyslav Kovalchuk 11 13 7 6 9
Oles Kotsyumbas 8 11 11 11 10