Pts

1 2 3
Nazarii Hrytsyienko 5 8 9
Vasily Verbyany 11 11 9