Pts

1 2 3 4 5
Yaroslav Kovshun 8 11 11 8 11
Serhii Dovzhenko 11 8 2 11 4