Yuzhny Ural Orsk Yuzhny Ural Orsk   HC Ryazan HC Ryazan
Pts
Shots
Penalties
Goals on Power Play
-

Pts