Fixtures

Japonsko - NPB - Liga B týmů 06/08 03:30 - Hiroshima Carp - B tým vs Hanshin Tigers - B tým - View

Results

Japonsko - NPB - Liga B týmů 06/07 03:30 - Hiroshima Carp - B tým v Hanshin Tigers - B tým L 5-4
Japonsko - NPB - Liga B týmů 06/06 03:30 - Hiroshima Carp - B tým v Hanshin Tigers - B tým L 7-3
Japonsko - NPB - Liga B týmů 05/30 03:30 - Chunichi Dragons - B tým v Hanshin Tigers - B tým - View
Japonsko - NPB - Liga B týmů 05/26 03:30 - SoftBank Hawks - B tým v Hanshin Tigers - B tým W 5-8
Japonsko - NPB - Liga B týmů 05/06 03:30 - Orix Buffaloes - B tým v Hanshin Tigers - B tým D 1-1
Japonsko - NPB - Liga B týmů 05/05 04:00 - Orix Buffaloes - B tým v Hanshin Tigers - B tým L 7-2
Japonsko - NPB - Liga B týmů 05/04 04:00 - Hanshin Tigers - B tým v SoftBank Hawks - B tým D 3-3
Japonsko - NPB - Liga B týmů 05/03 04:00 - Hanshin Tigers - B tým v SoftBank Hawks - B tým L 1-7
Japonsko - NPB - Liga B týmů 05/02 04:00 - Hanshin Tigers - B tým v SoftBank Hawks - B tým L 5-6
Japonsko - NPB - Liga B týmů 04/27 03:30 - Hiroshima Carp - B tým v Hanshin Tigers - B tým W 1-5
Japonsko - NPB - Liga B týmů 04/25 03:53 - Hiroshima Carp - B tým v Hanshin Tigers - B tým L 14-5
Japonsko - NPB - Liga B týmů 04/14 04:00 - Hanshin Tigers - B tým v SoftBank Hawks - B tým D 2-2