Pts

1 2 3
Filip Mlynarski 11 11 11
Karol Wisniewski 6 5 7