Pts

1 2 3 4 5
Volodymyr Korobko 11 11 9 11 10
Volodymyr Ivasiv 8 5 11 13 5