Pts

1 2 3
Nazarii Sydorak 14 11 11
Volodymyr Ivasiv 12 9 5