Pts

1 2 3 4 5
Valeriy Melnik 11 4 11 7 12
Evgeniy Pismenniy 5 11 4 11 12