Pts

1 2 3
Vladyslav Kovalchuk 6 4 6
Mykhailo Potapov 11 11 11