Pts

1 2 3
Nazarii Hrytsyienko 11 12 11
Denys Pesternikov 8 10 9