Pts

1 2 3 4
Yevhen Masko 9 11 12 11
Aleksey Krutko 11 4 10 8