Pts

1 2 3 4
Valeriy Melnik 11 11 11 11
Evgeniy Pismenniy 7 13 9 7