Pts

1 2 3 4
Aleksey Krutko 12 5 14 21
Evgeniy Pismenniy 10 11 12 19