Pts

1 2 3 4
Yevhen Masko 11 11 6 11
Evgeniy Pismenniy 3 8 11 9