Pts

1 2 3 4 7
Nathan Lake 11 12 23 11 33
Shahjahan Khan 8 10 18 2 20