Pts

1 2 3
Ruslan Lazebny 11 11 11
Vitaliy Khamurda 3 8 3