Pts

1 2 3
Lylo A/Motuznyi M 21 18 12
Ivanov I/Yermakov A 14 21 15