Pts

1 2 3 4
Anton Molochko 1 13 11 14
Nazar Kovalchuk 11 11 9 12