SKA-Neva SKA-Neva   AKM Novomoskovsk AKM Novomoskovsk
Pts
Shots
Penalties
Goals on Power Play
-

Pts