Yuzhny Ural Orsk Yuzhny Ural Orsk   AKM Novomoskovsk AKM Novomoskovsk
Pts
Shots
Penalties
Goals on Power Play
-

Pts